Panamarenko Als Da Vinci nog had geleefd, zou hij een geduchte concurrent hebben gevonden in de Belgische Panamarenko (Antwerpen, 1940). Als kunstenaar, ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair onderzoekt hij begrippen als ruimte, beweging, vlucht, energie en zwaartekracht. De resultaten toont hij in objecten en werken op papier, in weergaven van vliegtuigen, duikboten, auto's, vliegende tapijten en vogels. Zijn werk kan het beste worden beschouwd als een combinatie van artistiek en technologisch experiment. Dit maakt hem een buitengewoon, niet te classificeren individu binnen de hedendaagse kunst.